Beveiliger niveau 2 opleiding MBO beveiliger niveau 2 Beveiliger basisopleiding

Wat houd een Beveiliger 2 in

Wat houd een Beveiliger 2 in

Primair houdt de Beveiliger 2 zich bezig met het vroegtijdig signaleren van dreigingen en risico's. Hij onderkent afwijkende gedragingen, situaties of subjecten. Hij reageert adequaat op orde en/of normverstorend gedrag, incidenten of calamiteiten. De Beveiliger 2 draagt bij aan het gevoel van (sociale en maatschappelijke) veiligheid. Veel Beveiligers 2 werken gedetacheerd bij een opdrachtgever, anderen voeren beveiligingswerkzaamheden en faciliterende taken uit ten behoeve van het bedrijf waar ze in dienst zijn. De Beveiligers 2 bewaken de veiligheid binnen de kaders van een beveiligingsopdracht meestal in een privéomgeving.


Opleidingseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Verder dient de kandidaat te voldoen aan de volgende eisen: 

 • Aantoonbaar VMBO werk- en denkniveau of hoger


Hoe ziet de opleiding beveiliger N2 eruit?

Inhoud: 

 • Wet- en regelgeving
 • Veiligheid en beveiliging
 • Waarnemen
 • Specifiek rapporteren
 • Doelmatig optreden
 • Cameratoezicht
 • Beveiliging in de zorg
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Loopbaan & Burgerschap
 • Stage


Minimale opleidingsduur

De opleiding tot beveiliger N2 wordt in een dagonderwijsformat gegeven en strekt zich uit over 19 lesdagen. De lessen vinden plaats op dinsdagen, van 9.00 uur tot 17.00 uur. Aan het einde van de opleiding volgen zowel een theoretisch als praktisch examen. Bovendien is het noodzakelijk om stage te lopen bij een erkend leerbedrijf om aan het examen deel te kunnen nemen.


Diploma

Een Beveiliger N2 diploma wordt afgegeven als alle onderdelen van de opleiding met een voldoende zijn afgesloten. Boek nu beveiliger 2 opleiding versneld - beveiliging opleiding niveau 2 bbl - gratis opleiding beveiliger 2 - opleiding beveiliging voor volwassenen - beveiliging opleiding 6 maanden - beveiliger opleiding