Bedrijfshulpverlening (BHV) EHBO-training Brandveiligheid

BHV cursus en de betreffende wetgeving

BHV cursus en de betreffende wetgeving

Deelname aan een BHV Cursus is erg belangrijk aangezien bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht is in Nederland. Bedrijfshulpverlening is de hulpverlening bij ongewenste situaties op de werkvloer. Het gaat hier met name om de situaties die de veiligheid en gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen in gevaar kunnen brengen. Denk met name aan brand en ongevallen.


Europese Wetgeving

Wetgeving m.b.t. veiligheid en gezondheid is vastgelegd op Europees niveau. Deze wetgeving vindt zijn oorsprong in Richtlijn 89/391/EEG met datum 12-06-1989 van de Raad van de Europese Gemeenschappen. Deze richtlijn betreft de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk. Kortom kunnen we zeggen dat de verplichtingen voor zowel werkgevers als werknemers over veiligheid en gezondheid op de werkvloer in deze richtlijn zijn vastgelegd.

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)

Zoals alle landen van de Europese Unie is Nederland verplicht om de bovengenoemde Europese wetgeving te verwerken tot nationale wetgeving. In Nederland hebben we dat gedaan in artikel 3 van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In dit artikel is bepaald dat bedrijven deskundige bijstand moeten verlenen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Deze bedrijfshulpverleners worden de BHV’ers genoemd. Wanneer we ons bedenken dat bedrijfshulpverlening sinds 1994 verplicht is zien we ook het belang van een BHV cursus. De enige manier om als een deskundige BHV’er te worden aangemerkt is immers het met succes afronden van een BHV cursus. Hiervoor is het belangrijk om deze BHV Cursus van een erkende aanbieder van veiligheidscursussen af te nemen. Voor meer informatie over de wetgeving omtrent een BHV cursus 

klik hier

.

Wij bieden BHV cursussen

Als Özel Opleidingen zijn wij jou graag van dienst en bieden we een

BHV cursus aan. Onze ervaren team van deskundige opleiders staan klaar om jou hierbij te helpen. Met onze uitzonderlijke facilitaire voorzieningen, voor zowel de theoretische en praktische deel van de cursus en hoge slagingspercentages, ben jij gegarandeerd van een hoogwaardige dienstverlening. Bel ons voor advies of boek direct een BHV cursus

.