Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Herhalingscursus NIBHV

Herhalingscursus NIBHV

Cursusduur 1 dag, 8 uur
Data Geen geplande datum. Graag aanvragen.
Categorie BHV
Certificaat NIBHV
Geldigheidsduur Certificaat 1 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 0
Cursus Locatie Özel Opleidingen Rotterdam
Prijs € 245,00 - (€ 296,45 incl. BTW)
AANVRAGEN

NIBHV is een kennisinstituut voor bedrijfshulpverlening in Nederland. Voor BHV zijn er eisen waaraan voldoen moet worden om in aanmerking te komen voor een certificaat BHV van het NIBHV. De instructeurs van Ozel Opleidingen zijn bevoegd om een BHV conform de NIBHV richtlijnen te mogen geven. Deelnemers ontvangen na het positief afleggen van een examen en competenties een diploma van het NIBHV.
 

Taken bedrijfshulpverlening (BHV)
De taken van een BHV’er zijn:

  • Eerste hulp bij ongevallen verlenen;
  • Brand bestrijden en gevolgen van ongevallen beperken;
  • Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf bij noodsituaties.

Opleidingseisen NIBHV
Er zijn geen specifieke opleidingseisen voor bedrijfshulpverleners. De wet stelt alleen dat BHV’ers in staat moeten zijn om snel en juist te handelen bij het soort situaties dat volgens de Risico Inventarisatie & Evaluatie in het bedrijf kunnen voorkomen.

De cursus NIBHV bestaat uit twee delen:


Deel 1 Eerste Hulp

– Kneuzingen en verstuikingen
– Uitwendige wonden
– Oogletsel
– Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsel
– Brandwonden
– Reanimatie
– Gebruik van de AED
 

Deel 2 Brandbestrijding en Ontruiming

– Brand en gevaren bij brand
– Praktijk blussen
– Brandveiligheidsvoorzieiningen
– Samenwerking met andere hulpdiensten
– Communicatie
– Ontruiming
 

Toetsing 
Om te kunnen bepalen of een cursist de competenties daadwerkelijk beheerst, wordt er getoetst.
1: Theorie examen
2: Praktijkexamen beoordeeld door een NIBHV Gecertificeerde instructeur