Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
BHV + Kleine blusmiddelen met Water- en Schuimvoerende armaturen

BHV + Kleine blusmiddelen met Water- en Schuimvoerende armaturen

Cursusduur 1 dag, 8 uur
Data
24Sep
24Sep
08Oct
15Oct
22Oct
29Oct
12Nov
19Nov
26Nov
10Dec
17Dec
Categorie Combinatiepakket
Certificaat ÖZEL
Geldigheidsduur Certificaat 1-3 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 0
Cursus Locatie Özel Opleidingen Rotterdam
Prijs € 300,00 - (€ 363,00 incl. BTW)
DIRECT BOEKEN

Kleine blusmiddelen met Water- en Schuimvoerende armaturen

Leerdoel:
Op veilige wijze bestrijden van een beginnende brand/beperken van een brand met behulp van kleine blusmiddelen en water- en schuimvoeren armaturen. Tevens wordt ingegaan op preventie en alarmering. Deze kwalificatie is niet bedoeld voor repressieve inzet binnen een BHV of bedrijfsbrandweer organisatie.

 

Inhoud:
Theorie:
-verbranding en blussing;
 - brandklassen A, B, C;
- draagbare blustoestellen;
- water- en schuimvoerende armaturen;
- vaste blusinstallaties;
- brandoorzaken;
- brandpreventie; - alarmering.

Praktijk:
- blusoefeningen op diverse objecten;
- preventiemaatregelen.

 

BHV

Bedrijfshulpverlening (BHV) betekent dat werknemers zelf georganiseerde hulp verlenen bij gevaarlijke situaties in het bedrijf. Als er een situatie is die gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers, zorgen bedrijfshulpverleners (BHV’ers) ervoor dat letsel en schade zo veel mogelijk wordt voorkomen en beperkt.

 

Bedrijfshulpverlening verplicht
Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn.

 

Taken bedrijfshulpverlening (BHV)
De taken van een BHV’er zijn:

 • Eerste hulp bij ongevallen verlenen;
 • Brand bestrijden en gevolgen van ongevallen beperken;
 • Alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf bij noodsituaties.

Opleidingseisen BHV
Er zijn geen specifieke opleidingseisen voor bedrijfshulpverleners. De wet stelt alleen dat BHV’ers in staat moeten zijn om snel en juist te handelen bij het soort situaties dat volgens de Risico-inventarisatie en -evaluatie in het bedrijf kunnen voorkomen.

De cursus BHV bestaat uit twee delen:


Deel 1

 • Levensreddende handelingen (reanimeren + AED)
 • Benaderen van slachtoffer(s);
 • Beoordelen van bewustzijn;
 • Mond-op-mond beademing;
 • Reanimeren met AED;
 • Behandeling van diverse letsels.

Deel 2

 • De taken van de BHV’er;
 • Melden van incidenten (intern en extern);
 • De rol van de professionele hulpverleners;
 • Wanneer wel en wanneer niet blussen;
 • De gevaren en de blustechieken (elektriciteit en gevaarlijke stoffen);
 • De werking en bediening van blusmiddelen en blustoestellen;
 • Ontruimingsprocedures.