Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Cursus Minigraver

Cursus Minigraver

Cursusduur 1 dag, 4 uur
Data Geen geplande datum. Graag aanvragen.
Categorie Minigraver
Certificaat ÖZEL
Geldigheidsduur Certificaat 5 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 0
Cursus Locatie Özel Opleidingen Rotterdam
Prijs € 150,00 - (€ 181,50 incl. BTW)
AANVRAGEN

Doelgroep cursus Minigraver
Kandidaten die tijdens hun werkzaamheden moeten werken met een minigraver.
 

Ingangseisen cursus Minigraver
Kandidaat dient de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn en minimaal 16 jaar te zijn
 

Leerdoel cursus Minigraver
Veilig en efficiënt werken met een minigraver,
 

Inhoud van de cursus Minigraver
Theorie: 
·  Algemeen (basisbegrippen)
·  Wetgeving (wettelijke bepalingen, arbowet)
·  Veiligheid op een minigraver(veiligheidsvoorschriften en verkeersregels) 
·  Vaktechniek

Praktijk: 
·  Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest)
·  Bediening
 

Dagindeling cursus Minigraver
De minigraver opleiding begint om 09:00 met het theoriegedeelte, deze wordt afgesloten met een examen. Na de pauze is het praktijk gedeelte met afsluitend een examen. De cursus duurt van 09:00 tot 13:00. Bij het positief afleggen van beide examens ontvangt de cursist een minigravercertificaat. In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.
 

Restultaat van de minigraver cursus:
Een minigravercertificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.