Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Werken aan flensverbindingen (basis)

Werken aan flensverbindingen (basis)

Cursusduur 2 dagen, 16 uur
Data Geen geplande datum. Graag aanvragen.
Categorie Flensverbindingen
Certificaat SSVV (SOG)
Geldigheidsduur Certificaat 5 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 0
Cursus Locatie Özel Opleidingen Rotterdam
Prijs € 370,00 - (€ 447,70 incl. BTW)
AANVRAGEN

Doelgroep: Medewerkers in de industrie die alleen belast zijn met het openen en sluiten van niet-risicovolle flensverbindingen.

 


Leerdoel: Op veilige en verantwoorde wijze flensverbindingen openen en sluiten.


Inhoud: 2-daags cursus flensverbindingen.

 

Theorie: Algemeen (basisbegrippen)

  • Wetgeving (Arbowet)
  • Veiligheid (algemene- en specifieke veiligheidsregels)
  • Vaktechniek (flenzen en flensonderdelen, studbolts, pakkingen, montageonderdelen van pijpleidingen, equipment, appendages, , gereedschap en meetmiddelen, werkwijze bij openen en sluiten van flensverbindingen)

 

Praktijk:

  • Voorbereiding (veiligheidsregels, voorbereiding op het werken aan flenzen)
  • Uitvoering (werkhouding, gebruik apparatuur en gereedschap en meetmiddelen, demonteren, flenzen openen, pakkingen verwisselen, reinigen, uitlijnen, aanspannen)
  • Afronding (afronden en controleren)


In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

 

Ingangseisen:
De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:

  • B-VCA
  • VOL-VCA
  • VIL-VCU
  • Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat

 

Geldigheidsduur
Een diploma flensverbindingen is 5 jaar geldig.


Advies minimale opleidingsduur
3 dagdelen (exclusief examen) bij maximaal 16 cursisten
Herhalingsopleiding: 1 dag inclusief examen