Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Werken met een hoogwerker cat. 3B 2-daags

Werken met een hoogwerker cat. 3B 2-daags

Cursusduur 2 dagen, 16 uur
Data Geen geplande datum. Graag aanvragen.
Categorie Hoogwerker
Certificaat SSVV (SOG)
Geldigheidsduur Certificaat 5jaar
Aantal Gratis Herkansingen 0
Cursus Locatie Özel Opleidingen Rotterdam
Prijs € 395,00 - (€ 477,95 incl. BTW)
AANVRAGEN

Doelgroep: Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen een mobiele boomhoogwerker gebruiken. Onder mobiele boomhoogwerkers vallen ‘zelfrijdende telescoop-‘ en ‘kniktelescoophoogwerkers’; Categorie 3B (overeenkomstig Europese norm EN 280).

 

Leerdoel: Veilig en efficiënt werken met een mobiele boomhoogwerker.

 

Inhoud: Het is een 2-daagse cursus.

 

Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbo wet)
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels, specifieke risico’s)
• Vak- en voertuigtechniek (bediening)

 

Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest vanaf chassis, functietest vanaf werkplatform)
• Uitvoering (rijden, opstellen, heffen en dalen, parkeren en afsluiten, veiligheidsgedrag)

 

In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

 

Ingangseisen: De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Leerling is in bezit van diploma van een diploma B-VCA, VOL-VCA of VILVCU of een gelijkwaardig diploma conform het overzicht op www.vcainfra.nl (Vrijstelling is mogelijk als een VCA-E verklaring wordt overlegd).

 

Geldigheidsduur: Een diploma is 5 jaar geldig.


Minimale opleidingsduur exlusief examen
3 dagdelen bij maximaal 4 cursisten

Dagdeel 1 en 2: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefenen met de machine en praktijkopdrachten

0Dagdeel 3: Repeteren lesstof

Herhalingsopleiding: 1,5 dagdeel

Toetsduur

Theorie-examen: 30 minuten

Praktijkexamen: 45 minuten

Opmerking

De certificaathouder dient een machinegerichte bedieningsinstructie te ontvangen wanneer hij gaat werken met een machine die ten aanzien van specifieke eigenschappen zoals gewicht, werkhoogte, lengte/breedte of uitvoering en complexiteit, beduidend verschilt van de machine waarop het examen heeft plaatsgevonden.