Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Werken met een vorkheftruck (SOG)

Werken met een vorkheftruck (SOG)

Cursusduur 1 dag, 8 uur
Data
24Apr
01May
08May
15May
22May
29May
05Jun
12Jun
19Jun
26Jun
Categorie Heftruck
Certificaat SSVV
Geldigheidsduur Certificaat 5 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 0
Cursus Locatie Özel Opleidingen Hoofdkantoor
Prijs € 295,00 - (€ 356,95 incl. BTW)
DIRECT BOEKEN

Doelgroep:
Medewerkers die op een (petrochemisch) bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck bedienen.

Leerdoel:
Veilig en efficiënt werken met een vorkheftruck.

Inhoud:
Theorie: 

Algemeen (basisbegrippen)
·  Wetgeving (wettelijke bepalingen, arbowet)
·  Veiligheid (veiligheidsvoorschriften en verkeersregels) 
·  Vaktechniek (lastdiagram, behandelingsetiketten, belasting en stabiliteit)

Praktijk: 
·  Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest)
 ·  Uitvoering (rijden, stapelen, vervoeren, parkeren)

In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Ingangseisen:
De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van: 
·  Eén van de wettelijke rijbewijscategorieën
·  Diploma B-VCA of VOL-VCA of VIL-VCU

N.B. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever dat de werknemer bij het rijden op de openbare weg of op het bedrijfsterrein met de vorkheftruck het juiste rijbewijs bezit.

Geldigheidsduur
Een diploma is 5 jaar geldig.

Advies minimale opleidingsduur
2 dagen bij maximaal 12 cursisten.
Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefenen met de machine en praktijkopdrachten.
Dag 2: Ochtend: Repeteren lesstof, theorie-examen.
Middag: Praktijkexamen
Advies herhalingsopleiding: 1 dag