Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Cursus Gasmeten (EX-OX-TOX) - Herhaling

Cursus Gasmeten (EX-OX-TOX) - Herhaling

Cursusduur 1 dag, 8 uur
Data Geen geplande datum. Graag aanvragen.
Categorie Gasmeten
Certificaat Özel
Geldigheidsduur Certificaat 3 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 2
Cursus Locatie Özel Opleidingen Rotterdam
Prijs € 235,00 - (€ 284,35 incl. BTW)
AANVRAGEN

Doelgroep 
• Medewerkers in de industrie met een gerichte vakopleiding zoals een VAPRO opleiding (A, B of C niveau) of laborantenopleiding die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.
• Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.


Ingangseisen 
De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:
• B-VCA
• VOL-VCA
• VIL-VCU
• Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat

Daarnaast is van belang dat de kandidaat ‘verkleuring’ kan herkennen.


Vrijstelling 
De volgende certificaten/diploma’s geven vrijstelling voor het examen:
• Register van Risicovolle taken (BeSaCC): Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen (EX-OXTOX) IS-013 
• Certificering SOG Gasmeten (EX-OX-TOX)


Leerdoel 
Op verantwoorde wijze EX-OX-TOX-gasmetingen verrichten en interpreteren.


Inhoud 
Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen en chemiekaart)
• Wetgeving (wettelijke bepalingen)
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke risico’s)
• Vaktechniek (procedures, katalytische sensor, infraroodsensor, PID sensor, elektrochemische sensor, gasdetectiebuisje, inzetgebieden gasdetectieapparatuur)

Praktijk:
• Gasmetingen verrichten
• Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen 

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.


Geldigheidsduur 
Een diploma is 3 jaar geldig.