Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Starre verreiker voor heffen en hijsen

Starre verreiker voor heffen en hijsen

Cursusduur 16 uur, 2 dagen
Data Geen geplande datum. Graag aanvragen.
Categorie Verreiker
Certificaat SSVV
Geldigheidsduur Certificaat 5 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 0
Cursus Locatie Özel Opleidingen Rotterdam
Prijs € 670,00 - (€ 810,70 incl. BTW)
AANVRAGEN

Doelgroep:
Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen een verreiker gebruiken voor het uitvoeren van hef- en hijswerkzaamheden.

Leerdoel:
Veilig en efficiënt heffen en hijsen met een starre verreiker.

Inhoud:
Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (wettelijke bepalingen)
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels, specifieke risico’s)
• Vaktechniek (voorbereiding en bediening)

Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest)
• Uitvoering (rijden, verplaatsen pallets, hijsen last, parkeren en afsluiten, veiligheidsgedrag) In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Ingangseisen:
De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:
• B-VCA
• VOL-VCA
• VIL-VCU
• Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat (zie opmerkingen onder Overig)

Daarnaast moet de kandidaat:
• in het bezit zijn van een rijbewijs zoals bedoeld in het weg- en verkeersreglement
• kennis hebben van het veilig aanslaan van lasten en de daarvoor benodigde hijsmiddelen

Geldigheidsduur
Een diploma is 5 jaar geldig.

Advies minimale opleidingsduur
2 dagen
Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefenen met de machine en praktijkopdrachten
Dag 2: Ochtend: Repeteren lesstof, theorie-examen.
Middag: Praktijkexamen
Advies herhalingsopleiding: 1 dag