Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Roterende verreiker voor heffen (herhaling)

Roterende verreiker voor heffen (herhaling)

Cursusduur 8 uur, 1 dag
Data
19Jul
Categorie Verreiker
Certificaat SSVV
Geldigheidsduur Certificaat 5 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 0
Cursus Locatie Özel Opleidingen Hoofdkantoor
Prijs € 515,00 - (€ 623,15 incl. BTW)
DIRECT BOEKEN

Doelgroep:
Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen een verreiker gebruiken voor het uitvoeren van hefwerkzaamheden.

Leerdoel:
Veilig en efficiënt heffen met een roterende en of starre verreiker.

Inhoud:
1-daagse cursus

Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (wettelijke bepalingen)
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels, specifieke risico’s)
• Vaktechniek (voorbereiding, bediening)

 Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest)
• Uitvoering (rijden, verplaatsen pallets, uitvoeren inspectie op hoogte, parkeren en afsluiten, veiligheidsgedrag) In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Ingangseisen:
De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:
• B-VCA
• VOL-VCA
• VIL-VCU
• Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat (zie opmerkingen onder Overig)
 Daarnaast moet de kandidaat in het bezit zijn van het rijbewijs zoals bedoeld in het weg- en verkeersreglement.

Geldigheidsduur
Een diploma is 5 jaar geldig.