Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
ABVL

ABVL

Cursusduur 24 uur, 3 dagen
Data Geen geplande datum. Graag aanvragen.
Categorie VVL-H / ABVL
Certificaat SSVV
Geldigheidsduur Certificaat 5 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 0
Cursus Locatie Özel Opleidingen Rotterdam
Prijs € 1.025,00 - (€ 1.240,25 incl. BTW)
AANVRAGEN

Doelgroep:
Medewerkers die lasten zelfstandig aanslaan en begeleiden met behulp van een dynamisch hijsmiddel dat door een (kraan)machinist wordt bediend.

 Zoals in de hieronder genoemde situaties:
• Bij eenvoudige lastverplaatsingen met een kraan;
• Bij het positioneren van de last met een enkelvoudige takel in combinatie met een kraan;
• Bij enkelvoudig takelen van eenvoudige lasten;
• Indien begeleiding van de last in haar vlucht noodzakelijk is;
• In het geval van hijsbewegingen ‘uit het zicht’.

LET OP: Voor het begeleiden van zwaardere of complexere lasten en/of bij het begeleiden van lasten met risico verhogende omstandigheden is de inzet van een hijsbegeleider (TCVT) noodzakelijk

 

Leerdoel:
Op juiste, veilige en verantwoorde wijze lasten aanslaan, verplaatsen en begeleiden en hiervoor de juiste voorbereidingen treffen in samenspraak met de machinist.

Inhoud:
Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbowet en ISO 12480)
• Veiligheid (algemene en specifieke veiligheidsregels)
• Vaktechniek (aanslagmateriaal, selectie aanslagmateriaal, aanslaan van lasten, hijsbandgegevens, loopkat en hijsbalk en staalstroppen, constructiedeel verplaatsen, steigermateriaal verplaatsen, bijzondere hijspunten, hijsen van lasten, hijsplan en positie en begeleiding)
 Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, selecteren materialen en middelen, transportweg)
• Uitvoering (communicatie, aanslaan, plaatsen en verplaatsen van lasten met een dynamisch hijsmiddel, veiligheid en vakkundigheid) In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Ingangseisen:
Leerling is ouder dan 18 jaar; wordt deze opleiding gevolgd in het kader van startkwalificatie dan geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

 

Leerling is in bezit van diploma van een diploma B-VCA, VOL-VCA of VILVCU of een gelijkwaardig diploma conform het overzicht op www.vcainfra.nl (Vrijstelling is mogelijk als een VCA-E verklaring wordt overlegd).

 

Geldigheidsduur
Een diploma is 5 jaar geldig.Minimale opleidingsduur
15 uur bij maximaal 8 cursisten
Advies herhalingsopleiding bij maximaal 8 cursisten: 5 uur