Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Cursus Gasmeten (EX-OX-TOX) - Herhaling

Cursus Gasmeten (EX-OX-TOX) - Herhaling

Cursusduur 1 dag, 8 uur
Data
30Sep
07Oct
14Oct
21Oct
28Oct
04Nov
11Nov
18Nov
25Nov
02Dec
09Dec
16Dec
23Dec
30Dec
Categorie Gasmeten
Certificaat SSVV
Geldigheidsduur Certificaat 3 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 1
Cursus Locatie Özel Opleidingen Hoofdkantoor
Prijs € 310,00 - (€ 375,10 incl. BTW)
DIRECT BOEKEN

Doelgroep 
• Medewerkers in de industrie met een gerichte vakopleiding zoals een VAPRO opleiding (A, B of C niveau) of laborantenopleiding die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.
• Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren.

 

Ingangseisen 
De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

 

Leerling is in bezit van diploma van een diploma B-VCA, VOL-VCA of VILVCU of een gelijkwaardig diploma conform het overzicht op www.vcainfra.nl (Vrijstelling is mogelijk als een VCA-E verklaring wordt overlegd).

 

Eerder certificaat SOG gasmeten welke niet langer dan 1 jaar verlopen is.
De kandidaat moet aan de bovenstaande eisen voldoen indien de 1 daagse cursus wil volgen. De certificaat moet overhandigd worden.

 

Daarnaast is van belang dat de kandidaat ‘verkleuring’ kan herkennen.

 

Vrijstelling 
De volgende certificaten/diploma’s geven vrijstelling voor het examen:
•Register van Risicovolle taken (BeSaCC): Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen (EX-OXTOX) IS-013 

 

Leerdoel 
Op verantwoorde wijze EX-OX-TOX-gasmetingen verrichten en interpreteren.

 

Inhoud 
Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen en chemiekaart)
• Wetgeving (wettelijke bepalingen)
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke risico’s)
• Vaktechniek (procedures, katalytische sensor, infraroodsensor, PID sensor, elektrochemische sensor, gasdetectiebuisje, inzetgebieden gasdetectieapparatuur)

 

Praktijk:
• Gasmetingen verrichten
• Meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen 

 

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

 

De opleiding wordt bij goed gevolg afgesloten met een Verklaring Handelingen Gasmeten. Deze verklaring is voorwaarde om aan het CBT-examen Gasmeten Praktijk deel te nemen.

 

Geldigheidsduur 
Een diploma is 3 jaar geldig.