Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Steigerinspecteur

Steigerinspecteur

Cursusduur 3 dagen
Data Geen geplande datum. Graag aanvragen.
Categorie Steigerbouw
Certificaat SVWOH / DNV GL
Geldigheidsduur Certificaat
Aantal Gratis Herkansingen 0
Cursus Locatie Özel Opleidingen Rotterdam
Prijs € 1.350,00 - (€ 1.633,50 incl. BTW)
AANVRAGEN

Veilig werken op hoogte is een vak apart. Een vak dat je moet leren. Maar ook moet controleren en inspecteren. Werken we volgens de voorschriften? Worden de juiste materialen en onderdelen gebruikt? Bouwen we volgens de voorgeschreven constructie? Jaarlijks gebeuren honderden ernstige ongelukken in de directe werkomgeving van de steigerbouwer, waarvan 10 tot 30 met dodelijke afloop.

Doel cursus

De opleiding Steigerinspecteur leert medewerkers die belast zijn met de inspectie en/of het overdragen van de meer complexe steigers, deze te inspecteren op kwaliteit en veiligheid, aan de hand van de actuele normen en regelgeving. Bij een complexe steiger kan worden afgeweken van de constructietekening, kan sprake zijn van een modificatie

Het daarmee behaalde vakbekwaamheids(branche)certificaat is uw bewijs dat de betreffende medewerker voldoet aan de eisen volgens de richtlijn Steigers.

Inhoud Cursus

  • beoordelen en vrijgeven van de sterkte, stijfheid en stabiliteit van standaard steigers aan de hand van tekeningen;
  • inspecteren van steigermateriaal aan de hand van actuele criteria en normen;
  • inspecteren en beoordelen van de veiligheid van steigers in alle fasen;
  • aangeven van corrigerende maatregelen;
  • met schetsen inzichtelijk maken van corrigerende en/of vervangende constructieve maatregelen;
  • juridische en aansprakelijkheidsaspecten van steigerbouw.

Certificaat

De cursus wordt afgesloten met een officieel examen voor persoonscertificering: het Vakbekwaamheidscertificaat volgens ISO 17024. 

Toelatingseisen

- Afgeronde relevante opleiding op MBO-niveau
- CV met kopie van het certificaat 1e monteur
- Bij het ontbreken van een certificaat, aantoonbare werkervaring van 5 jaar in de steigerbouw d.m.v. werkgevers/opdrachtgevers verklaringen.
- Zelfstandigen kunnen eventueel d.m.v. een accountantsverklaring en CV aantonen dat ze over 5 jaar werkervaring beschikken.