Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Onafhankelijk Adembescherming (herhaling)

Onafhankelijk Adembescherming (herhaling)

Cursusduur 1 dag, 8 uur
Data
01Oct
15Oct
29Oct
12Nov
26Nov
10Dec
24Dec
Categorie Adembescherming
Certificaat SSVV (SOG)
Geldigheidsduur Certificaat 3 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 0
Cursus Locatie Özel Opleidingen Rotterdam
Prijs € 280,00 - (€ 338,80 incl. BTW)
DIRECT BOEKEN

Doelgroep: 
Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in een omgeving waarbij de atmosfeer lager dan de SIR-risicocategorie B-31 ligt.


Leerdoel ademlucht training: 
Op veilige en effectieve wijze onafhankelijke adembescherming gebruiken (ademluchttoestel en ademluchtlijnsysteem).


Inhoud: 
1-daags cursus ademlucht training

 

Theorie ademlucht training:
• Algemeen (basisbegrippen, grenzen en situaties, noodsituaties)
• Wetgeving (Arbowet en overige wettelijke bepalingen)
• Veiligheid (veiligheidsregels)
• Vaktechniek (typen ademhalingsbeschermingsmiddelen en gebruik)

 

Praktijk ademlucht training:
• Voorbereiding: ademluchttoestel (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik)
• Uitvoering: ademluchttoestel (In gebruik nemen, Uitvoeren opdracht, Controle restdruk, Afleggen van het toestel)
• Voorbereiding: ademluchtlijnsysteem (veiligheidsen hygiëneregels, gereed maken voor gebruik)
• Uitvoering: ademluchtlijnsysteem (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, uit gebruik nemen) In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

 

Ingangseisen ademlucht training: 
De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. De kandidaat mag geen belemmerende gezichtsbeharing (gladgeschoren) hebben of belemmerende sieraden dragen.

 

Verder moet de kandidaat in het bezit zijn van één van de volgende diploma’s:
• Diploma B-VCA
• VOL-VCA
• VIL-VCU
• Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat

 

Medische geschiktheid: Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (werkgever) dat de kandidaat een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de houder medisch geschikt is voor het werken met onafhankelijk adembescherming. De geschiktheid voor het werken met onafhankelijke adembescherming is zowel bij de opleiding als examinering noodzakelijk. Het certificaat is alleen geldig in combinatie met voornoemde verklaring of aantekening.

 

Minimale opleidingsduur
2 dagen bij maximaal 12 cursisten

exclusief examen 3 dagdelen bij maximaal 12 cursisten Dagdeel 1 en 2: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefenen met de adembeschermingsapparatuur en praktijkopdrachten. Dagdeel 3: Ochtend: Repeteren lesstof Herhalingsopleiding: 1,5 dagdeel

 

Geldigheidsduur:
Een diploma is 3 jaar geldig.