Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Cursus Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP-(R))

Cursus Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP-(R))

Cursusduur 16 uur, 2 dagen
Data
15Oct
Categorie Deskundig Leidinggevende Projecten
Certificaat Özel Opleidingen & Advies B.V.
Geldigheidsduur Certificaat 5 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 0
Cursus Locatie Özel Opleidingen Hoofdkantoor
Prijs € 475,00 - (€ 574,75 incl. BTW)
DIRECT BOEKEN

Doelgroep:
Milieu- en veiligheidskundigen, toezichthouders, opzichters, projectleiders, medewerkers van aannemers, ingenieurs- en milieuadviesbureaus, evenals andere betrokkenen bij het tot stand komen en/of uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden.

Leerdoel:
Het werken met verontreinigde grond is gevaarlijk en brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid. Om de kans op risico’s en calamiteiten te verkleinen is de aanwezigheid van een DLP’er verplicht bij werken in de basisklasse. Dit geldt vooral in de bouw, grond-, weg- en waterbouw.

Werkvoorbereiding, wetgeving en communicatie zijn belangrijke aspecten in het werk van medewerkers die werkzaam zijn bij bodemsaneringen en baggerwerken. Daarbij kan door adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste pakketten van maatregelen de inzet van een (externe) veiligheidskundige worden beperkt. Bovendien stelt de CROW-publicatie CROW400 als opleidingseis aan leidinggevenden op het gebied van veilig en gezond werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. De opleiding wordt afgesloten met een CROW-erkend examen.

Inhoud:

2-daags cursus

Theorie:
• Arbo- en milieuwetgeving
• veiligheidsklassen bepalen en controleren
• maatregelenpakketten praktisch toepassen
• persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen
• V&G-plannen

Praktijk:
•  uitvoering van luchtmetingen
• gebruik van apparatuur 
• rol van de DLP-er in de praktijk
• oefenen met gasdetectieapparaten en persoonlijke beschermingsmiddelen.

In de training worden de onderwerpen conform onderstaande eindtermen behandeld.

Geldigheidsduur
Een certificaat is maximaal 5 jaar geldig na het behalen van de certificaat.