Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Cursus Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP-(R))

Cursus Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP-(R))

Cursusduur 16 uur, 2 dagen
Data Geen geplande datum. Graag aanvragen.
Categorie Deskundig Leidinggevende Projecten
Certificaat Özel Opleidingen & Advies B.V.
Geldigheidsduur Certificaat 5 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 0
Cursus Locatie Özel Opleidingen Rotterdam
Prijs € 595,00 - (€ 719,95 incl. BTW)
AANVRAGEN

Cursus:
Cursus Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP-(R)) incl. verplichte lesboek ''Werken in en met verontreinigde bodem''.

 

Doelgroep:
Milieu- en veiligheidskundigen, toezichthouders, opzichters, projectleiders, medewerkers van aannemers, ingenieurs- en milieuadviesbureaus, evenals andere betrokkenen bij het tot stand komen en/of uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden.

 

Leerdoel:
Het werken met verontreinigde grond is gevaarlijk en brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid. Om de kans op risico’s en calamiteiten te verkleinen is de aanwezigheid van een DLP’er verplicht bij werken in de basisklasse. Dit geldt vooral in de bouw, grond-, weg- en waterbouw.
 

Werkvoorbereiding, wetgeving en communicatie zijn belangrijke aspecten in het werk van medewerkers die werkzaam zijn bij bodemsaneringen en baggerwerken. Daarbij kan door adequate kennis omtrent veiligheidsklassen en de daarbij wettelijk vereiste pakketten van maatregelen de inzet van een (externe) veiligheidskundige worden beperkt. Bovendien stelt de CROW-publicatie CROW400 als opleidingseis aan leidinggevenden op het gebied van veilig en gezond werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. De opleiding wordt afgesloten met een examen.

 

Wat is het verschil tussen DLP en DLP-R?
Inzet van de DLP-R is volgens de CROW 400 straks verplicht voor de zwaardere veiligheidsklassen (zie hiervoor Module 5 van CROW 400). Ten opzichte van de reguliere DLP worden aan een DLP-R vooral extra eisen gesteld ten aanzien van het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen. Onze inschatting is dat 70% van de huidige DLP-ers door kan gaan als DLP-er mits zij zich tijdig omscholen onder de nieuwe eis voor DLP conform de CROW 400.


Alleen in de zwaardere veiligheidsklassen zal sprake zijn van de inzet van de DLP-R. Ten opzichte van de reguliere DLP worden aan een DLP-R vooral extra eisen gesteld ten aanzien van het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen. Het predicaat DLP-R kan verkregen worden door het met goed gevolg afleggen van het centrale DLP-R examen. Dit examen bestaat uit ene theorie en praktijkdeel. Na het succesvol behalen van beide examens wordt de betreffende kandidaat ingeschreven in het openbare DLP-R register.

 

Deelnemers mogen direct aanmelden voor de DLP-R examens. De theorie examen vinden op meer dan 30 locaties plaats. Het praktijkexamen vind plaats in Nieuwegein. Wij adviseren deelnemers van DLP-R examens altijd de cursus DLP te volgen om maximaal voor te bereiden voor het examen.

 

Inhoud:

2-daags cursus

Theorie:
• Arbo- en milieuwetgeving
• veiligheidsklassen bepalen en controleren
• maatregelenpakketten praktisch toepassen
• persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen
• V&G-plannen

Praktijk:
•  uitvoering van luchtmetingen
• gebruik van apparatuur 
• rol van de DLP-er in de praktijk
• oefenen met gasdetectieapparaten en persoonlijke beschermingsmiddelen.

In de training worden de onderwerpen conform onderstaande eindtermen behandeld.

 

Geldigheidsduur
Een certificaat is maximaal 5 jaar geldig na het behalen van de certificaat.