Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Werken met een Hoogwerker Grieks

Werken met een Hoogwerker Grieks

Cursusduur 1 dag, 8 uur
Data Geen geplande datum. Graag aanvragen.
Categorie Hoogwerker
Certificaat ÖZEL
Geldigheidsduur Certificaat 5 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 2
Cursus Locatie Özel Opleidingen Rotterdam
Prijs € 300,00 - (€ 363,00 incl. BTW)
AANVRAGEN

Doelgroep:Griekse Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen een mobiele boomhoogwerker gebruiken. Onder mobiele boomhoogwerkers vallen ‘zelfrijdende telescoop-‘ en ‘kniktelescoophoogwerkers’; Categorie 3B (overeenkomstig Europese norm EN 280).

 

Leerdoel: Veilig en efficiënt werken met een mobiele boomhoogwerker.

 

Inhoud: Het is een 1/2-daags cursus gegeven in het Grieks.

Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbo wet)
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels, specifieke risico’s)
• Vak- en voertuigtechniek (bediening) Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest vanaf chassis, functietest vanaf werkplatform)
• Uitvoering (rijden, opstellen, heffen en dalen, parkeren en afsluiten, veiligheidsgedrag) 

 

Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest vanaf chassis, functietest vanaf werkplatform)
• Uitvoering (rijden, opstellen, heffen en dalen, parkeren en afsluiten, veiligheidsgedrag)

 

In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

 

Ingangseisen:
De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:
• B-VCA
• VOL-VCA
• VIL-VCA

 

Geldigheidsduur: Een diploma is 5 jaar geldig.

 

De training wordt gegeven door een Grieks docent.