Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Flensverbindingen volgens Protocol (herhaling)

Flensverbindingen volgens Protocol (herhaling)

Cursusduur 1 dag, 8 uur
Data
28Sep
12Oct
31Oct
Categorie Flensverbindingen
Certificaat SSVV (SOG)
Geldigheidsduur Certificaat 5 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 0
Cursus Locatie Özel Opleidingen Rotterdam
Prijs € 280,00 - (€ 338,80 incl. BTW)
DIRECT BOEKEN

Doelgroep:  Medewerkers in de industrie die belast zijn met het openen en sluiten  van risicovolle flensverbindingen die vastgezet moeten worden
volgens specificatie.


Leerdoel: Op veilige en verantwoorde wijze flensverbindingen openen en sluiten.


Inhoud: 1-daags cursus (voor ervaren kandidaten)

 

Theorie: Algemeen (basisbegrippen)

  • Wetgeving (Arbowet)
  • Veiligheid (algemene- en specifieke veiligheidsregels)
  • Vaktechniek (flenzen en flensonderdelen, studbolts, pakkingen, montageonderdelen van pijpleidingen, equipment, appendages, , gereedschap en meetmiddelen, werkwijze bij openen en sluiten van flensverbindingen)

 

Praktijk:

  • Voorbereiding (veiligheidsregels, voorbereiding op het werken aan flenzen)
  • Uitvoering (werkhouding, gebruik apparatuur en gereedschap en meetmiddelen, demonteren, flenzen openen, pakkingen verwisselen, reinigen, uitlijnen, aanspannen)
  • Afronding (afronden en controleren)


In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

 

Ingangseisen: 
De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.

Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:

  • B-VCA
  • VOL-VCA
  • VIL-VCU
  • Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat

 

Geldigheidsduur
Een diploma is 5 jaar geldig.

Minimale opleidingsduur
3 dagdelen (exclusief examen) bij maximaal12 cursisten
Herhalingsopleiding: 1 dag inclusief examen