Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Asbestherkenning

Asbestherkenning

Cursusduur 1 dag, 4 uur
Data Geen geplande datum. Graag aanvragen.
Categorie Asbest
Certificaat Özel Opleidingen & Advies B.V.
Geldigheidsduur Certificaat -
Aantal Gratis Herkansingen 2
Cursus Locatie Özel Opleidingen Rotterdam
Prijs € 175,00 - (€ 211,75 incl. BTW)
AANVRAGEN

Cursus Asbestherkenning?

Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden. Toch bevatten veel oudere gebouwen en installaties nog asbesthoudende materialen. In veel gevallen zit dit goed weggestopt en levert het geen risico’s op. Maar bij renovatiewerkzaamheden of sloop kunnen er asbestvezels vrijkomen, die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. 


Om deze risico’s te beperken, is het belangrijk dat personen die met asbest in aanraking kunnen komen, weten hoe ze dit materiaal kunnen herkennen. En hoe ze hier op de juiste manier mee om kunnen gaan.

 

Tijdens de cursus Asbestherkenning leert de cursist asbest te herkennen in bouwmaterialen, afval en de bodem. Naast belangrijke informatie over asbest wordt aandacht besteed aan de risico’s van asbest, actuele regelgeving die van toepassing is op het werken met asbest, gezondheidsrisico’s en de grenswaarde van de maximale toegestane hoeveelheid van gevaarlijke stoffen.

 

De cursist leert aan de hand van foto’s diverse asbesthoudende materialen kennen. De cursus voldoet aan de eindtermen ‘asbestherkenning’. Wanneer de eindtoets met voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangt de cursist een bedrijfscertificering voor Asbestherkenning.

 

Doelgroep van de asbest cursus:

  • Iedereen die in zijn beroep met asbest in aanraking kan komen. Denk aan onderhoudsmedewerkers van installaties en gebouwen. 
  • Brandweerlieden, acceptanten van stortplaatsen, gemeentewerven en afvaldepots en handhavers.
  • Opdrachtgevers, saneerders en transporteurs.

Inhoud cursus Asbest herkennen:

  • Leert u diverse asbestsoorten en toepassingen herkennen
  • Leert u aan de hand van foto’s, praktijksituaties en monstermateriaal
  • Leert u op een moderne en modulaire manier

Resultaat Cursus Asbest herkennen
Na de Cursus Asbest herkennen:

  • Weet u hoe u asbestsoorten en toepassingen herkent
  • Wanneer de eindtoets met voldoende resultaat wordt afgerond, ontvangt de cursist een bedrijfscertificering voor Asbestherkenning.

Ingangseisen
Er zijn geen ingangseisen voor de cursus asbestherkenning.

 

Duur
De duur van de cursus asbestherkenning is 4 uur.