Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
IPAF Hoogwerker training 3A+3B

IPAF Hoogwerker training 3A+3B

Cursusduur 1 dag, 8 uur
Data Geen geplande datum. Graag aanvragen.
Categorie Hoogwerker
Certificaat IPAF
Geldigheidsduur Certificaat 5 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 0
Cursus Locatie Özel Opleidingen Rotterdam
Prijs € 275,00 - (€ 332,75 incl. BTW)
AANVRAGEN

Doelgroep: Medewerkers die op een bedrijfsterrein of werkplaatsen een mobiele giek hoogwerker en of schaarlift gebruiken. Onder mobiele giek hoogwerkers vallen ‘zelfrijdende telescoop-‘ en ‘kniktelescoophoogwerkers’; Categorie 3B (overeenkomstig Europese norm EN 280).


Leerdoel: Veilig en efficiënt werken met een schaarlift en mobiele giek hoogwerker .


Inhoud: De cursus IPAF cat. 3A+3B is een 1-daags cursus.

Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbo wet)
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels, specifieke risico’s)
• Vak- en voertuigtechniek (bediening)

Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest vanaf chassis, functietest vanaf werkplatform)
• Uitvoering (rijden, opstellen, heffen en dalen, parkeren en afsluiten, veiligheidsgedrag)

In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.


Ingangseisen: De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. 

Certificering

Conform IPAF, internationaal erkend certificaat 5 jaar geldig. Deelnemende kandidaten ontvangen na gebleken bekwaamheid een certificaat en een PAL-card (PAL = Powered Access Licence).