Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Cursus Buitenwacht/Mangatwacht (herhaling)

Cursus Buitenwacht/Mangatwacht (herhaling)

Cursusduur 1 dag, 8 uur
Data
05Nov
03Dec
07Jan
Categorie Brandwacht/Mangatwacht (SOG)
Certificaat SSVV (SOG)
Geldigheidsduur Certificaat 3 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 1
Cursus Locatie Özel Opleidingen Rotterdam
Prijs € 350,00 - (€ 423,50 incl. BTW)
DIRECT BOEKEN

Doelgroep
Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte.
 

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:
• B-VCA
• VOL-VCA
• VIL- VCU
• Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat
Daarnaast moet de kandidaat de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk (op tenminste B1 niveau) beheersen.

Leerdoel
Toezicht kunnen houden bij een besloten ruimte, en kunnen handelen in een noodsituatie.
 

Inhoud
Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbowet)
• Veiligheid (algemene veiligheids- en milieuregels, specifieke risico’s, communicatie, maatregelen om veilig te werken, werkvergunning, alarmsituatie)

 

Praktijk:
• Voorbereiding (werkvergunning en communicatiemiddelen)
• Uitvoering: Bij de besloten ruimte (vluchtrichting, omgeving en buitenkant van de besloten ruimte, hulpmiddelen )
• Uitvoering: Werkzaamheden in de besloten ruimte (toezicht houden, toegangs- en aanwezigheidscontrole)
• Uitvoering: Afsluiting van de besloten ruimte (alarmsituatie, ruimte veilig achterlaten)

In de opleiding worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.
 

Geldigheidsduur
Een diploma is 3 jaar geldig.
 

Advies minimale opleidingsduur
2 dagen
Dag 1: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefeningen aan de praktijkopstelling.
Dag 2: Ochtend: Repeteren lesstof, theorie-examen. Middag: Praktijkexamen

Advies herhalingsopleiding: 1 dag