Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Werken met een Hoogwerker ACTIE

Werken met een Hoogwerker ACTIE

Cursusduur 1 dag, 4 uur
Data
19Jun
26Jun
03Jul
10Jul
17Jul
24Jul
31Jul
07Aug
14Aug
21Aug
28Aug
04Sep
11Sep
18Sep
25Sep
Categorie Hoogwerker
Certificaat ÖZEL
Geldigheidsduur Certificaat 5 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 2
Cursus Locatie Özel Opleidingen Hoofdkantoor
Prijs € 149,00 - (€ 180,29 incl. BTW)
DIRECT BOEKEN

Doelgroep Cursus Hoogwerker
Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen een mobiele boomhoogwerker gebruiken. Onder mobiele boomhoogwerkers vallen ‘zelfrijdende telescoop-‘ en ‘kniktelescoophoogwerkers’; Categorie 3B (overeenkomstig Europese norm EN 280).

 

Leerdoel Cursus Hoogwerker
Veilig en efficiënt werken met een mobiele boomhoogwerker.

 

Inhoud Cursus Hoogwerker
De cursus Hoogwerker is een 1-daags cursus.

 

Theoriegedeelte cursus Hoogwerker:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbo wet)
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels, specifieke risico’s)
• Vak- en voertuigtechniek (bediening)

 

Praktijkgedeelte cursus Hoogwerker:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest vanaf chassis, functietest vanaf werkplatform)
• Uitvoering (rijden, opstellen, heffen en dalen, parkeren en afsluiten, veiligheidsgedrag) met de hoogwerker


De hoogwerker opleiding begint om 08:30 met het theoriegedeelte, de ochtend wordt afgesloten met een theorie examen. In de middag is het praktijk gedeelte met afsluitend een examen. Bij het positief afleggen van beide examens ontvangt de cursist een hoogwerkercertificaat. Tijdens de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.


Ingangseisen cursus Hoogwerker
De kandidaat voor de cursus hoogwerker dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering voor de cursus hoogwerker wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training hoogwerker volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Verder dient de kandidaat voor de cursus hoogwerker in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s: • B-VCA • VOL-VCA • VIL-VCA

 

Geldigheidsduur certificaat Hoogwerker
Een diploma Hoogwerker is 5 jaar geldig.