Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
Werken met een Hoogwerker

Werken met een Hoogwerker

Cursusduur 1 dag, 8 uur
Data
18Jul
25Jul
08Aug
15Aug
22Aug
29Aug
05Sep
12Sep
19Sep
26Sep
03Oct
10Oct
17Oct
24Oct
31Oct
07Nov
14Nov
21Nov
28Nov
05Dec
12Dec
19Dec
Categorie Hoogwerker
Certificaat ÖZEL
Geldigheidsduur Certificaat 5 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 2
Cursus Locatie Özel Opleidingen Hoofdkantoor
Prijs € 240,00 - (€ 290,40 incl. BTW)
DIRECT BOEKEN

Doelgroep: Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen een mobiele boomhoogwerker gebruiken. Onder mobiele boomhoogwerkers vallen ‘zelfrijdende telescoop-‘ en ‘kniktelescoophoogwerkers’; Categorie 3B (overeenkomstig Europese norm EN 280).

 

Leerdoel: Veilig en efficiënt werken met een mobiele boomhoogwerker.

 

Inhoud: Het is een 1-daags cursus.

 

Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbo wet)
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels, specifieke risico’s)
• Vak- en voertuigtechniek (bediening)

 

Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest vanaf chassis, functietest vanaf werkplatform)
• Uitvoering (rijden, opstellen, heffen en dalen, parkeren en afsluiten, veiligheidsgedrag)

 

In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

 

Ingangseisen: De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s: • B-VCA • VOL-VCA • VIL-VCA

 

Geldigheidsduur: Een diploma is 5 jaar geldig.