Welkom op de website van Özel Opleidingen & Advies B.V.
Klant Login    |    Wachtwoord Vergeten    |    010-415 2112
VVL-H

VVL-H

Cursusduur 1 dag, 8 uur
Data Geen geplande datum. Graag aanvragen.
Categorie VVL-H / ABVL
Certificaat ÖZEL
Geldigheidsduur Certificaat 5 jaar
Aantal Gratis Herkansingen 0
Cursus Locatie Özel Opleidingen Hoofdkantoor
Prijs € 245,00 - (€ 296,45 incl. BTW)
AANVRAGEN

Cursus verplaatsen van lasten / Hijsen en aanslaan van lasten

Doelgroep: Medewerkers die bijvoorbeeld in fabrieksinstallaties en constructies lasten zelfstandig
aanslaan, overpakken van haak naar haak verplaatsen met handhijsgereedschap zoals takels,
loopkatten, balkenklemmen enz. Voorbeelden van dergelijke lasten zijn: leidingdelen, appendages,
elektromotoren en onderdelen van constructies.

Leerdoel: Op juiste, veilige en verantwoorde wijze laten aanslaan, overpakken, verplaatsen en
begeleiden en hiervoor de juiste voorbereidingen treffen.

Inhoud: 1-Daags cursus
Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbowet en ISO 12480 (Veilig gebruik van kranen))
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke veiligheidsregels)
• Vaktechniek (aanslagmateriaal, selectie aanslagmateriaal, aanslaan van lasten, hijsbandgegevens
en staalstroppen, loopkat en hijsbalk, constructiedeel verplaatsen, steigermateriaal verplaatsen,
bijzondere hijspunten, hijsen van lasten, hijsplan en positie en begeleiding)

Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, selecteren materialen en middelen, transportweg)
• Uitvoering (communicatie, aanslaan, overpakken en plaatsen en verplaatsen van een last met
hijsgereedschap in een constructie en met een hijsmiddel, veiligheid en vakkundigheid) In de training
worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Ingangseisen: De kandidaat dient tenminste 18 jaar te zijn Een uitzondering wordt gemaakt voor
leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor
geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van één van de
volgende diploma’s:
• B-VCA
• VOL-VCA
• VIL-VCU
Of: • Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat

Geldigheidsduur Een diploma is 5 jaar geldig.

Minimale opleidingsduur: 8 uur bij maximaal 8 cursisten