Preaload Image

Klachtenprocedure

Natuurlijk willen wij dat u tevreden over ons bent. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door Özel Opleidingen, u niet tevreden bent over de afhandeling van een inschrijving via onze website, of indien u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u uw ongenoegen kenbaar maken aan de afdeling Klachtenmanagement.

Uiteraard is het ook mogelijk om telefonisch contact op te nemen met de afdeling Customer Care. In veel gevallen komt het dan al snel tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.

Hoe en waar kunt u uw klacht indienen?
U kunt uw klacht indienen door het online contactformulier in te vullen.

Tevens kunt u een schriftelijke klacht insturen naar:
Özel Opleidingen
Ter attentie van afdeling Klachtenmanagement
Vlaardingweg 36
3044 CK Rotterdam
010 415 2112

U ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht.:

Uw klacht wordt in behandeling genomen indien:

 

  • Uw naam/adres/woonplaats vermeldt staat;
  • U de klacht binnen een tijdsbestek van 2 maanden bij ons heeft gemeld.

Van wie en wanneer verneemt u de uitspraak?
Vanaf het moment van indienen van de klacht, mogen in beginsel niet meer dan 4 weken verstrijken voor u de uitspraak over uw klacht heeft ontvangen. Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen , moet de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijn van 2 weken in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. U ontvangt een reactie van het hoofd van de afdeling Customer Care.

Özel Opleidingen beschikt ook over een adequate klachtenprocedure die voorziet in een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijk derde. U kunt een schriftelijke klacht insturen naar:

PBNA

Postbus 68

3330 AB Zwijndrecht

Telefoon: 078 625 3889

Fax: 078 625 3827

E-mail: examens@pbna.com

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Özel Opleidingen bindend.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

×

Özel Opleidingen WhatsApp

×