VCA Examen

Cursus Aanbod
Certificaat
Cursusduur
Vanaf Prijs (excl. BTW)
 
SSVV
1 uur
€ 89,00
SSVV
75 minuten
€ 99,00
SSVV
75 minuten
€ 99,00
SSVV
75 minuten
€ 99,00
SSVV
1 uur
€ 89,00
SSVV
1 uur
€ 89,00
SSVV
1 uur
€ 89,00
SSVV
1 uur
€ 89,00
SSVV
1 uur
€ 89,00
SSVV
1 uur
€ 89,00
SSVV
1 uur
€ 89,00
SSVV
1 uur
€ 89,00
SSVV
1 uur
€ 89,00
SSVV
1 uur
€ 109,00
SSVV
1 uur
€ 109,00
SSVV
1 uur
€ 109,00
SSVV
1 uur
€ 109,00
SSVV
1 uur
€ 109,00
SSVV
1 uur
€ 109,00
SSVV
1 uur
€ 89,00
SSVV
75 minuten
€ 99,00
SSVV
75 minuten
€ 99,00
SSVV
75 minuten
€ 89,00

VCA examen, oefenen op locatie met Nederlands examen

VCA examen, oefenen op locatie met nederlands examen van de SSVV. U kunt bij Özel Opleidingen en Advies B.V. een cursus volgen voor het behalen van het VCA examen. Dit examen en diploma is verplicht voor iedereen die op een bouwplaats werkt. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Iemand die het VCA basisexamen met goed gevolg heeft afgelegd heeft kennis van alle aspecten die met veiligheid, gezondheid en milieu te maken hebben en kan dus veilig werken. Hiermee moet het aantal bedrijfsongevallen in de bouw worden teruggedrongen.

Doe een proefexamen VCA voor een grotere slagingskans

Als u binnenkort examen moet doen voor VCA dan is het handig om een proefexamen VCA te doen. Zo ziet u wat voor soort vragen er worden gesteld en kunt u voor uzelf toetsen of u voldoende kennis heeft om het examen af te leggen. Dit is bijvoorbeeld handig als uw VCA diploma binnenkort verloopt en u dit moet vernieuwen. Een VCA examen en diploma zijn in Nederland 10 jaar geldig. De datum waarop het diploma werd behaald wordt vermeld in het VCA register. U kunt daar informatie opvragen als u niet meer precies weet wanneer u opnieuw examen moet doen.

VCA Proefexamen, gratis op locatie oefenen voor het VCA Examen

VCA Proefexamen gratis oefenen op locatie voor het VCA examen wordt regelmatig aangepast aan nieuwe normen en inzichten. Daarnaast wordt ook de wijze waarop het examen wordt afgenomen soms veranderd om dit beter te laten aansluiten bij bijvoorbeeld moderne manieren van examineren. U kunt bij Özel Opleidingen en Advies een proefexamen VCA nieuwe stijl doen om u op deze manier goed op het examen voor te bereiden.

VCA proefexamens zijn van hetzelfde niveau als het officiële examen

Uiteraard zijn de VCA proefexamens van hetzelfde niveau als het echte examen. Natuurlijk krijgt u andere vragen die betrekking hebben op de lesstof, maar de wijze waarop de vragen worden gesteld is gelijk aan het landelijke examen. U kunt zich hierop dus met een proefexamen VCA goed voorbereiden. Als u het VCA examen al eerder deed en toen niet slaagde, of als uw diploma binnenkort verloopt kunt u soms volstaan met een proefexamen zonder een nieuwe cursus te volgen. Hiermee bespaart u dus geld en tijd.

VCA basisexamen is verplicht voor alle medewerkers in de bouwsector

Het VCA basisexamen moet met goed gevolg worden afgelegd door iedereen die in de bouwsector en aanverwante sectoren werkzaam is. Op deze manier wil de overheid ervoor zorgen dat er minder ongelukken gebeuren in de bouw en dat er veiliger en milieubewuster wordt gewerkt. Dit zijn de belangrijke aspecten waar in een VCA cursus aandacht wordt besteed. U kunt als u een cursus volgt bij Özel het VCA examen oefenen zodat u voor uzelf kunt toetsen of u voldoende kennis heeft vergaard om het examen met goed gevolg af te leggen.

Vraag een VCA basis proefexamen aan

Wanneer u zich aanmeldt voor een VCA examen, kunt u een VCA basis proefexamen aanvragen om dit thuis te oefenen. Na afloop kunt u uw antwoorden controleren om te beoordelen of u zou zijn geslaagd als het om een officieel examen zou gaan. Zo weet u of u voldoende kennis heeft om aan het examen deel te nemen. Omdat u voor ieder examen dat u aflegt examengeld betaalt, is het natuurlijk fijn te weten of u een goede kans maakt het VCA examen te halen.

Een gratis VCA proefexamen voor onze cursisten

Wanneer u bij Özel Opleidingen en Advies B.V. een cursus VCA volgt, dan krijgt u een gratis proefexamen VCA om te oefenen voordat u examen gaat doen. Na het volgen van de training kan het even duren voordat u examen kunt doen. De examens worden landelijk afgenomen en de data daarvoor worden vooraf vastgesteld. In de tijd tussen uw cursus en het examen kunt u extra trainen met het proefexamen. VCA leren komt vooral neer op het vergaren van theoretische kennis, maar uiteraard moet u deze kennis in de praktijk kunnen toepassen. De vragen die u tijdens het VCA examen krijgt zijn hier grotendeels op gericht.

Vraag meer informatie aan voor het VCA examen

U kunt bij Özel Opleidingen en Advies B.V. het VCA examen aanvragen, of u kunt een cursus volgen om u voor te bereiden op dit examen. De cursus wordt aanbevolen als u voor het eerst examen doet en de noodzakelijke kennis nog niet heeft. Gaat het om het vernieuwen van uw diploma dan kunt u zich ook alleen voor het examen aanmelden. Meer informatie vindt u op de website. U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 010 - 415 21 12 of maak gebruik van de online chat op de website.