Brandwacht/Mangatwacht (SOG)

Cursus Aanbod
Certificaat
Cursusduur
Vanaf Prijs (excl. BTW)
 
SSVV (SOG)
1 dag, 8 uur
€ 350,00
SSVV (SOG)
2 dagen, 12 uur
€ 360,00

Volg een brandwacht opleiding en zorg voor extra veiligheid

Een brandwacht heeft een belangrijke taak en een opleiding tot brandwacht is dan ook van groot belang. Als brandwacht wordt u ingezet om de veiligheid van mensen, vaak grote groepen of de medewerkers van een bedrijf, zo veel mogelijk te garanderen. Natuurlijk bent u als brandwacht niet onfeilbaar, maar het is uw taak om gevaren snel te constateren en vervolgens adequaat te handelen. Zeker als u brandwacht bent bij een evenement dat binnen plaatsvindt is het erg belangrijk dat u uw hoofd koel houdt bij een calamiteit. Dit leert u onder andere bij het volgen van een cursus brandwacht bij Özel Opleidingen en Advies B.V. in Rotterdam.

Waarom is een brandwacht zo belangrijk?

Bij evenementen waarbij veel mensen samenkomen is het belangrijk dat er een brandwacht aanwezig is. Deze loopt rondes tijdens het evenement, zoals een theatervoorstelling of concert, en controleert of alles in orde is en er niet ergens brand ontstaat, rookontwikkeling is of gas ontsnapt. Veel brandwachten volgen daarom ook een aanvullende cursus gas meten. Na het volgen van een cursus brandwacht kunt u worden ingezet om tijdens een evenement de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen, zonder dat zij het idee hebben dat er een gevaarlijke situatie is. Een brandwacht doet zijn werk altijd zo onopvallend mogelijk.

Speciale taken voor u na de industrieel brandwacht opleiding

De industrieel brandwacht opleiding besteedt specifiek aandacht aan mogelijke risico’s bij een industrieel bedrijf. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, maar ook aan het ontstaan van brand tijdens specifieke werkzaamheden zoals lassen. Natuurlijk moeten de veiligheidsvoorschriften altijd stipt worden nageleefd, maar dat neemt niet weg dat er toch brand kan ontstaan. Grote bedrijven hebben daarom vaak een eigen interne bedrijfsbrandweer die en kleine brand zelf kan blussen. Vaak wordt de gemeentelijke brandweer wel ingeschakeld, om te assisteren mocht dat nodig zijn. Alleen als het om een zeer klein incident gaat kan dit laatste achterwege blijven. Het is de taak van de industrieel brandwacht om rondes te lopen door het bedrijf en te controleren of alles veilig is.

Adequaat handelen bij een noodsituatie

Het is belangrijk dat de brandwacht adequaat optreedt als er zich een calamiteit voordoet. Het is belangrijk om rustig te blijven om te voorkomen dat er paniek uitbreekt, zeker als er veel mensen aanwezig zijn. De brandwacht dient ervoor te zorgen dat nooduitgangen goed bereikbaar en duidelijk aangegeven staan. Zo kunnen bezoekers rustig het pand verlaten. Als er haast geboden is, zoals bij een uitslaande brand of een ernstig gaslek moet ook worden gezorgd dat de mensen zo rustig mogelijk maar wel zo vlug als kan het pand verlaten. Aan dit soort zaken wordt dan ook specifiek aandacht besteed tijdens een cursus brandwacht.

Wie is geschikt voor de opleiding brandwacht?

In principe is iedereen die zijn ogen, oren en neus goed de kost kan geven geschikt om de opleiding brandwacht t volgen. Maar daarnaast zijn er natuurlijk nog meer eigenschappen van belang. U moet de rust kunnen bewaren als er een noodsituatie zich voordoet. Als u in paniek gaat staan schreeuwen wordt de situatie alleen maar erger. Het is belangrijk dat u weet wat de protocollen zijn en dat u deze opvolgt, wat de situatie ook is. Het is uw taak om bij een noodsituatie duidelijk aanwijzingen te geven zodat iedereen rustig het pand kan verlaten. Alleen dan kunnen de hulpdiensten hun werk goed doen, zoals het blussen van een brand of het luchten van het pand als er gas is vrijgekomen. Mensen die van nature een overwicht hebben op anderen en rust en kalmte kunnen uitstralen zijn bij uitstek geschikt om op te treden als brandwacht.

Volg de cursus brandwacht bij een ervaren opleider

De brandwacht cursus kunt u volgen bij Özel Opleidingen en Advies B.V. in Rotterdam. Tijdens de training komen alle aspecten aan de orde waar u als brandwacht mee te maken kunt krijgen. Zo bent u op alle mogelijke kritische situaties voorbereid en kunt u adequaat optreden als er een noodsituatie optreedt. U kunt, als u het diploma eenmaal heeft behaald, ook bij Özel terecht als u een herhalingscursus wilt volgen om uw kennis weer op te frissen. Meer informatie over deze opleiding is te vinden op de website. Hier vindt u ook een overzicht van trainingen en data. Voor specifieke vragen of om u aan te melden kunt u gebruik maken van de online chat. Telefonisch zijn wij bereikbaar via telefoonnummer 010 - 415 21 12.