Minigraver

Cursus Aanbod
Certificaat
Cursusduur
Vanaf Prijs (excl. BTW)
 
ÖZEL
1 dag, 8 uur
€ 150,00

Doelgroep cursus Minigraver
Kandidaten die tijdens hun werkzaamheden moeten werken met een minigraver.

Ingangseisen cursus Minigraver
Kandidaat dient de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn en minimaal 16 jaar te zijn

Leerdoel cursus Minigraver
Veilig en efficiënt werken met een minigraver,

Inhoud van de cursus Minigraver
Theorie: 
·  Algemeen (basisbegrippen)
·  Wetgeving (wettelijke bepalingen, arbowet)
·  Veiligheid op een minigraver(veiligheidsvoorschriften en verkeersregels) 
·  Vaktechniek

Praktijk: 
·  Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest)
·  Bediening

Dagindeling cursus Minigraver
De minigraveropleiding begint om 08:30 met het theoriegedeelte, de ochtend wordt afgesloten met een theorie examen. In de middag is het praktijk gedeelte met afsluitend een examen.De dagcursus duurt van 08:30 t/m uiterlijk 17:00. Bij het positief afleggen van beide examens ontvangt de cursist een minigravercertificaat. In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Restultaat van de minigraver cursus:
Een minigravercertificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.