Heftruck

Cursus Aanbod
Certificaat
Cursusduur
Vanaf Prijs (excl. BTW)
 
ÖZEL
1 dag, 8 uur
€ 300,00
SSVV
1 dag, 8 uur
€ 295,00

Heftruck Besturen Op een Veilige Manier

Iedereen die een heftruck wilt besturen is genoodzaakt om in het bezit te zijn van een heftruckcertificaat. Zowel werknemers als werkgevers moeten immers kunnen aantonen dat een bestuurder van een heftruck de nodige training geeft gehad. Gezien het feit dat één op de zestien heftrucks jaarlijks te maken hebben met een ongeval is dit niet verwonderlijk.

Cursus Heftruck

De “Cursus Heftruck” die wordt aangeboden door Özel Opleidingen & Advies B.V. bestaat uit een theoretische en een praktische deel. In de ochtend wordt er begonnen met de theoretsiche gedeelte en voor de middag wordt de theorie examen afgelegd. In de middag maken we plaats voor de praktische cursus die vervolgens wordt beëindigd met een praktijk examen. Tijdens het theoretische gedeelte wordt er aandacht geschonken aan de basisbegripppen, de wettelijke bepalingen waaronder de ARBOwet, de belasting van een heftruck, dagelijkse controles van de heftruck, verkeersregels en stabiliteit. In de praktische gedeelte bereiden we ons voor op het besturen van een heftruck door middel van het herhalen van de veiligheidsregels, het uitvoren van visuele inspecties en een functietest uit te voeren. Pas hierna kunnen we starten met de uitvoering dat bestaat uit rijden, stapelen, vervoeren en parkeren. Wanneer de cursus met succes wordt afgelegd krijgt de cursist een certificaat met een geldigheid van 5 jaar.

Het Belang Van Een Certificaat

Een certificaat waaruit blijkt dat iemand bevoegd en capabel is om een heftruck te besturen is erg belangrijk gezien er regels gelden omtrent de veiligheid voor het bedienen van voertuigen en apparatuur. Het behalen van een heftruck certificaat is de enige erkende manier om deze veiligheid te waarborgen. Gezien het feit dat een certificaat voor het besturen van een heftruck 5 jaar geldig is hoeft de cursist 5 jaar lang geen aanvullende cursussen te volgen of certificaten te behalen. Na 5 jaar is het belangrijk dat de heftruck certificaat wordt verlengd. Naast een reguliere certificaat voor het besturen van een heftruck bieden we ook de cursus “Werken met een vorkheftruck (SOG)” die vooral van belang is voor medewerkers die op een (petrochemisch) bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of laboratoria een vorkheftruck bedienen.

Vragen Over De Cursus Heftruck?

Heeft U vragen? Graag horen we van u. U kunt ons bereiken op: 010-415 2112 of direct een cursus boeken!.