Minigraver

Aan bedieners van minigravers worden hoge eisen gesteld wat betreft veilig en verantwoord werken met een minigraver. Als jij een minigraver bedient tijdens jouw werkzaamheden, dan biedt de cursus minigraver jou alle kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het …

Gebruiker avatar

Aan bedieners van minigravers worden hoge eisen gesteld wat betreft veilig en verantwoord werken met een minigraver. Als jij een minigraver bedient tijdens jouw werkzaamheden, dan biedt de cursus minigraver jou alle kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het veilig en verantwoord bedienen van een minigraver. Zo voldoe jij aan de meest recente veiligheidseisen.

Opleidingseisen

De kandidaat dient de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn en is ten minste 16 jaar.

Hoe ziet de opleiding minigraver eruit?

Theorie:

  • Algemeen (basisbegrippen)
  • Wetgeving (wettelijke bepalingen en Arbowet)
  • Veiligheid op een minigraver (veiligheidsvoorschriften en verkeersregels)
  • Vaktechniek

Praktijk:

  • Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie en functietest)
  • Bediening

In de cursus worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.
Je hebt recht op één herkansing.

Minimale opleidingsduur

De cursus bestaat uit een praktijkexamen en een theorie-examen. Bij het positief afleggen van beide examens, ontvangt de cursist een minigravercertificaat.

Geldigheidsduur

Een certificaat minigraver is 5 jaar geldig.

×

Özel Opleidingen WhatsApp

×