Veilig werken met de schaarlift en telescoop hoogwerker (Cat. 3A + 3B)

 

Gebruiker avatar

De cursus hoogwerker is bedoeld voor medewerkers die bijvoorbeeld in de industrie op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen veilig een hoogwerker moeten bedienen. Denk aan mobiele boomhoogwerkers.

Bovendien mag je alleen een hoogwerker bedienen als je aan de wettelijke eisen voldoet. Je moet dus voldoende kennis hebben over de risico’s, gevaren en regels.

Met de cursus kan aangetoond worden dat de bediener veilig en efficiënt een hoogwerker kan besturen. Het hoogwerker certificaat is geldig voor de categorie 3a en 3b.

Opleidingseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn, met uitzondering voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van een van de volgende diploma’s:

  • B-VCA
  • VOL-VCA
  • VIL-VCU

Hoe ziet de 1-daagse cursus hoogwerker eruit?

Theorie:

  • Algemeen (basisbegrippen)
  • Wetgeving (Arbowet)
  • Veiligheid (algemene veiligheidsregels, specifieke risico’s)
  • Vak- en voertuigtechniek (bediening)

Praktijk:

  • Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest vanaf chassis, functietest vanaf werkplatform)
  • Uitvoering (rijden, opstellen, heffen en dalen, parkeren en afsluiten, veiligheidsgedrag)

In de cursus worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Minimale opleidingsduur

De hoogwerker cursus begint met de theoriegedeelte en wordt afgesloten met een theorie-examen. Hierna volgt de praktijkgedeelte met afsluitend een examen. Bij het positief afleggen van beide examens, ontvangt de cursist een hoogwerker certificaat.

Geldigheidsduur

Een cursus hoogwerker is 5 jaar geldig.

×

Özel Opleidingen WhatsApp

×