Veilig werken met een EPT

 

Gebruiker avatar

 

Aan bedieners van EPT’s worden hoge eisen gesteld wat betreft veilig en verantwoord werken met een EPT. Als jij een EPT bedient tijdens jouw werkzaamheden, dan biedt de cursus ”Veilig werken met een EPT” jou alle kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het veilig en verantwoord bedienen van een elektrische palletwagen. Zo voldoe jij aan de meest recente veiligheidseisen.

Opleidingseisen

De kandidaat dient de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn en is ten minste 16 jaar.

Hoe ziet de opleiding EPT eruit?

Theorie:

  • Algemeen (basisbegrippen)
  • Wetgeving (wettelijke bepalingen en Arbowet)
  • Veiligheid op een EPT (veiligheidsvoorschriften en verkeersregels)
  • Vaktechniek

Praktijk:

  • Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie en functietest)
  • Bediening

In de cursus worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.
Je hebt recht op één herkansing.

Minimale opleidingsduur

De cursus ept begint om 09:00 uur met de theoriegedeelte, deze wordt afgesloten met een examen. Na de pauze, is de praktijkgedeelte met afsluitend een examen. De cursus duurt van 09:00 uur tot 13:00 uur. Bij het positief afleggen van beide examens, ontvangt de cursist een EPT certificaat.

Geldigheidsduur

De EPT certificaat is 5 jaar geldig.

×

Özel Opleidingen WhatsApp

×