Deskundig Toezichthouder Asbestverwijderaar (DTA)

 

Gebruiker avatar

Als deskundig toezichthouder asbestverwijderaar (DTA) houd je toezicht op de asbestverwijderaars en ben je een belangrijke factor en aanspreekpunt voor omwonenden, opdrachtgevers en andere betrokkenen. Daarvoor is het belangrijk dat je als DTA op de hoogte bent van de wet- en regelgeving en in staat bent correcte instructies te geven aan de asbestverwijderaars. De cursus DTA is bestemd voor mensen die als toezichthouder een asbestsanering aansturen of begeleiden. Je leert zelfstandig aansturen en controleren van een asbestsanering. Als DTA heb je een grote verantwoordelijkheid. Je bent namelijk verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle asbestverwijderingswerkzaamheden. Denk hierbij aan de inrichting van het werkgebied/containment, de werkwijze bij het verwijderen van asbesthoudende materialen en de communicatie met betrokken. Ook behoort borging van de kwaliteit en hygiënische maatregelen op het werkveld tot een van de verantwoordelijkheden van de DTA. Dit alles leer jij bij het volgen van deze cursus!

Opleidingseisen

De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn en voldoen aan de volgende eisen:

 • Een geldig DAV-2 of DTA certificaat (maximaal 1 jaar oud)
 • Een geldig Face fittest certificaat (maximaal 1 jaar oud)
 • Bewijs afronding deel 2 van het online instructieprogramma ‘adembescherming’

Hoe ziet de 3-daagse cursus deskundig toezichthouder asbestverwijderaar (DTA) eruit?

Met de DTA-cursus leer je alle kennis en praktische vaardigheden om bij asbestsaneringen deskundig leiding te geven. Binnen de cursus wordt veelal aandacht besteed aan de toepassingen in de praktijk.
Theorie:

 • Soorten, eigenschappen en toepassing van asbest en asbesthoudende materialen
 • Hoe omgaan met risico´s en calamiteiten
 • Werken in containment, luchtstromen, filterwissel etc.
 • Onderdrukmachines
 • Risicoklassen-indeling en inventarisatierapport
 • Bevoegdheden controlerende instanties
 • Decontaminatie
 • Arbeidshygiënische maatregelen
 • Behandelingsmethoden van asbest en asbestafval
 • Leidinggeven en toezicht houden
 • Het opstellen van een werkplan en V&G plan (bijhouden logboek)

Praktijk:

 • Presentatie en toelichting van een asbestsanering
 • Instructie en toezichthouden op de decontamitatieprocedure en de transitprocedure
 • Instructie en toezichthouden op verschillende praktijkoefeningen
 • Hoe om te gaan met eventuele calamiteiten

Minimale opleidingsduur

De cursus bestaat uit 3 cursusdagen waaruit 1,5 dag theorie en 1,5 dag praktijk. Aan het eind van de 3-daagse cursus en het examen is de DTA voldoende voorbereid om leiding te geven aan DAV’s tijdens asbestverwijderingswerkzaamheden.

Geldigheidsduur

Als je alle cursusdagen hebt gevolgd en het theorie- en praktijkexamen met goed resultaat hebt afgerond, krijg je het officiële DTA-certificaat. Het certificaat is drie jaar geldig.

×

Özel Opleidingen WhatsApp

×