Deskundig Toezichthouder Asbestverwijderaar (DTA) (herhaling)

 

Gebruiker avatar

Met de deskundig toezichthouder asbestverwijderaar (DTA) herhalingscursus worden alle vaardigheden die je als DTA behoort te beschikken opgefrist en getoetst volgende de meest recente wet- en regelgeving. Ook wordt er geoefend om asbest op een veilige manier te verwijderen en hoe je als DTA daarop toezicht houdt door middel van praktijkoefeningen. Als DTA heb je een grote verantwoordelijkheid en om jouw vakbekwaamheid te behouden is de herhalingscursus DTA belangrijk om aan alle voorwaarden te blijven voldoen als het gaat om toezicht houden op het veilig verwijderen van asbest. 

Opleidingseisen

De kandidaat moet ten minste 18 jaar zijn en voldoen aan de volgende eisen:

 • Een geldig DAV-2 of DTA certificaat (maximaal 1 jaar oud)
 • Een geldig Face fittest certificaat (maximaal 1 jaar oud)
 • Bewijs afronding deel 2 van het online instructieprogramma ‘adembescherming’

Hoe ziet de 2-daagse cursus deskundig toezichthouder asbestverwijderaar (DTA) (herhaling) eruit?

Met de DTA-cursus leer je alle kennis en praktische vaardigheden om bij asbestsaneringen deskundig leiding te geven. Binnen de opleiding wordt veelal aandacht besteed aan de toepassingen in de praktijk.
Theorie:

 • Soorten, eigenschappen en toepassing van asbest en asbesthoudende materialen
 • Hoe omgaan met risico´s en calamiteiten?
 • Werken in containment, luchtstromen, filterwissel etc.
 • Onderdrukmachines
 • Risicoklassen-indeling en inventarisatierapport
 • Bevoegdheden controlerende instanties
 • Decontaminatie
 • Arbeidshygiënische maatregelen
 • Behandelingsmethoden van asbest en asbestafval
 • Leidinggeven en toezicht houden
 • Het opstellen van een werkplan en V&G plan (bijhouden logboek)

Praktijk:

 • Presentatie en toelichting van een asbestsanering
 • Instructie en toezichthouden op de decontamitatieprocedure en de transitprocedure
 • Instructie en toezichthouden op verschillende praktijkoefeningen
 • Hoe om te gaan met eventuele calamiteiten

Minimale opleidingsduur

De cursus bestaat uit 2 cursusdagen waaruit 1 dag theorie en 1 dag praktijk. Aan het eind van de 2-daagse opfriscursus en het examen is de DTA voldoende voorbereid om leiding te geven aan DAV’s tijdens asbestverwijderingswerkzaamheden.

Geldigheidsduur

Als je alle cursusdagen hebt gevolgd en het theorie- en praktijkexamen met goed resultaat hebt afgerond, krijg je wederom het officiële DTA-certificaat. Het certificaat is drie jaar geldig.

×

Özel Opleidingen WhatsApp

×